POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT i PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS


Quan ho necessitis estarem al 100%
Sant Celoni


GRUP PAYÀ és un grup de dues empreses dedicades a la comercialització d’automòbils, així com,  a la comercialització de peces de recanvis i accessoris, a la prestació  del servei de post-venda, de varies marques d’automòbils. A més, d’oferir el servei de venda d’assegurances per l’automòbil.


Les empreses que constitueixen el GRUP PAYÀ són:

  • Auto San Celoni (ASC), representa a la marca VW – AUDI – SKODA – VW VEH.CIALES.

Inclou com a Marca Comercial Motor Car 2002 (MC2).

  • Celomovil (CEL), representa a la marca SEAT.

GRUP PAYÀ és un grup  d’empreses orientades cap a la Qualitat i la Prevenció de la contaminació del medi ambient, que sempre busca la satisfacció dels seus clients, i l’eficàcia en tots els seus processos, activitats, productes i serveis, en base a l’enfocament estratègic de les noves normes ISO.

La conservació del medi ambient i l’ús responsable dels recursos són dos components essencials del sistema del GRUP PAYÀ. Així com, prevenir la contaminació en els aspectes mediambientals originats per les operacions i activitats de les diferents empreses que formen GRUP PAYÀ. Estudiar i promoure totes les mesures al seu abast per minimitzar els impactes ambientals generats per altres agents que tinguin incidència en la nostra activitat.

Per això, la Gerència considera, com  objectiu prioritari, la màxima profesionalització dels seus processos de treball, fomentant la millora contínua, obtenint d’aquesta manera una millor prestació del servei i la satisfacció del client, entenent com a client, no solament al client directe de l’Organització (extern i intern) sinó a la societat en general.

Gerència es compromet aconseguir un alt nivell de seguretat i salut en el treball basant-se  en el principi de millora contínua. La responsabilitat  en la gestió de la prevenció de riscos laborals recau en tots els membres integrants de l’organització, independentment del seu nivell o funció i en el grau que a cada un correspongui. I  tots som responsables de cooperar de la manera més adequada i adoptar les mesures necessàries per assegurar la seguretat i salut de tots els membres que constitueixen el GRUP PAYÀ

En el GRUP PAYÀ, existeix el comprimís de complir tant amb els requisits del client,  com amb aquells legals i de qualsevol altre tipus que apliquin a l’organització i als seus aspectes, és d’aquesta forma que millorarem contínuament l’eficàcia del nostre sistema de gestió.

Per complir amb tot això, Gerència, el Rble de Qualitat, Medi Ambient i de Seguretat Laboral, juntament amb els Col·laboradors, busquem els millors mètodes, eines de treball i  sistemes de control, que ens portin a un millor servei al client i en el nostre compromís continu de prevenció de la contaminació i d’aconseguir una millora contínua del sistema de gestió i de prevenció de riscos laborals. Recolzant-nos també en programes de formació, on busquem les millors alternatives al objectiu perseguit, i així poder treballar cap a la millora contínua del sistema de gestió.

La Qualitat, la prevenció de la contaminació i el compromís per la protecció del medi Ambient són un objectiu comú de tot el personal de GRUP PAYÀ.  Promovem el reciclatge i establim les mesures necessàries per assegurar que el nostre compromís amb la protecció del nostre entorn es porti a terme.

GRUP PAYÀ des de setembre del 2003 té implantat un Sistema de Gestió de Qualitat i del Medi ambient, així com, un Sistema en la Prevenció  de Riscos Laborals.  El seu grup d’empreses estan certificades segons  les normes  ISO 9001 i ISO 14001

L’acció de millora serà  actualitzada periòdicament d’acord al progrés tècnic i a la normativa legal; i serà coherent amb altres polítiques de Recursos Humans, per tal, de garantir el compromís d’assumir els objectius plantejats.

En la present Política de Qualitat, Medi Ambient i Riscos laborals GRUP PAYÀ, és el marc de referència per establir els objectius de qualitat , medi ambient i prevenció riscos laborals. Tota ella és comunicada i entesa per tota l’Organització, a més, d’estar a disposició de qualsevol part interessada que la requereixi.

Sant Celoni, 01 d’abril de 2022

Auto San Celoni.

Celomovil.


Grup Payà

¡Més de 75 anys al teu servei.!

ara també especialistes en vehicles elèctrics.


Necessites més informació per decidir com serà el teu proper vehicle?
Visita la nostra pàgina de notícies.