Indicadors d’avaries

varis - grup-paya-automovils-sant-celoni-54252e450f094-indicador-averias
iconos - grup-paya-taller-automovils-sant-celoni-53c543b97d5b7-2-aceite
 • Falta d’oli (color groc)
 • Fugues / consums
iconos - grup-paya-taller-automovils-sant-celoni-53c543c07e10c-3-oli
 • Falta de pressió d’oli (color vermell)
 • Fugues / consums / avaria en sensor de nivell o pressió / culata / …
iconos - grup-paya-taller-automovils-sant-celoni-53c543c7268c9-4-epc-motor
 • Hi ha una avaria en la gestió electrònica del motor
iconos - grup-paya-taller-automovils-sant-celoni-53c543cd38b93-5-temperatura
 • Temperatura del líquid refrigerant massa alta
 • Nivell del dipòsit de refrigerant massa baix
 • Error en ventiladors i/o radiador
iconos - grup-paya-taller-automovils-sant-celoni-53c543d541d40-6-freno-mano
 • Error en el sistema de frens o fre de mà
iconos - grup-paya-taller-automovils-sant-celoni-53c543dbd36f4-7-averia
 • ABS, avaria en el sistema de no bloqueig de frens
iconos - grup-paya-taller-automovils-sant-celoni-53c543e2b0032-8-direccion
 • Direcció dinàmica
iconos - grup-paya-taller-automovils-sant-celoni-53c543e9ad0de-9-fre
 • Llum de fre
 • Escalfadors de motor
 • Interruptor del pedal de fre
iconos - grup-paya-taller-automovils-sant-celoni-53c543f190dbb-10-esp
 • Si pampalluga és que el ESP està funcionant
 • Si està fixa és que hi ha un problema amb l’ESP
iconos - grup-paya-taller-automovils-sant-celoni-53c543f8e127c-11-filtro
 • Filtre de partícules diesel saturat de sutge, és necessari regenerar-lo en autopista
iconos - grup-paya-taller-automovils-sant-celoni-53c543b2f345c-1-motor
 • Problemes amb la gestió electrònica del motor.
 • Relés del motor d’arrencada / Relés d’alimentació de tensió.
 • Relé de potència calorífica alta
 • Relé de potència calorífica baixa
 • Transmissors de posició del accelerador
 • Sensors de picat
 • Transmissors Hall
 • Transmissor del règim de motor
 • Mesurador de massa d’aire
 • Transmissor de la temperatura del líquid refrigerant de motor
 • Relé de pressió de bomba d’aire secundari
 • Fusible per bomba d’aire secundari
 • Transmissor del número de revolucions del motor
 • Transmissor de la pressió de sobrealimentació
 • Transmissor de pressió diferencial
 • Transmissor de temperatura del líquid refrigerant a la sortida del radiador
 • Transmissor del règim de motor
 • Transmissor de la temperatura del combustible
 • Transmissor de la posició del actuador de la pressió de sobrealimentació
 • Transmissor de la posició del accelerador
 • Bobines d’encesa
 • Bobines d’encesa amb etapa final de potencia
 • Bugies (tan caputxes com les pròpies bugies)
 • Injecció de motor
 • Injectors
 • Unitats de control
 • Unitat de control d’autorització d’accés i arrencada
 • Unitat de control de motor
 • Unitat de comandament de la vàlvula de papallona
 • Unitat de control per 4LV / Sistema d’injecció
 • Unitat de control de la xarxa d’avortament
 • Subministrament de combustible
 • Baixa pressió de combustible
 • Transmissor de pressió del combustible
 • Bomba de combustible (bomba de pre elevació)
 • Relé bomba de combustible
 • Bomba combustible
 • Comandament elèctric del accelerador (papallona)
 • Comandament de la papallona
 • Transmissors d’angle pel comandament de la papallona
 • Potenciòmetre per la recirculació dels gasos d’escampament
 • Col·lector d’admissió
 • Potenciòmetre de l’entrada del col·lector d’admissió
 • Transmissor de la temperatura del aire d’admissió
 • Sistema de frenada i / o servofrens
 • Sensor de pressió pel servofrè
 • Commutador de les llums de frens
 • Commutador del pedal de frens
 • Relé del servofrè
 • Sistema d’escapament
 • Sonda lambda / Sonda lambda posterior al catalitzador
 • Vàlvula d’entrada del col·lector d’admissió
 • Calefacció per la sonda lambda
 • Calefacció per la sonda lambda posterior al catalitzador
 • Termòstat
 • Termòstat per la refrigeració del motor amb gestió en funció d’un mapa de característiques
 • Commutador per l’indicador de falta de líquid refrigerant
 • Vàlvules
 • Vàlvules per distribució variable
 • Vàlvula electrònica pel sistema de dipòsit de carbó actiu
 • Vàlvula electrònica pel suports electrònics hidràulics del motor
 • Vàlvules dosificació del combustible
 • Vàlvules de commutació del col·lector d’admissió variable
 • Vàlvules per la recirculació dels gasos d’escapament
 • També encenen la llum del check elemets no subjectes a diagnosis, com totes les canonades de pressió, depressió, desvaportizació de gasos de motor, recirculació de gasos d’escapament i alimentació d’aire secundari durant la fase de escalfament del motor, problemes associats a la distribució i altres…

Leave a Reply