Avís Legal i Copyright


GRUP PAYÀ – Sant Celoni


Avís Legal i Copyright


La utilització del lloc web atribueix la condició d’Usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, per la qual cosa si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà d’usar/accedir a aquest lloc web.

INFORMACIÓ GENERAL

GRUP PAYÀ:
AUTO SANT CELONI, S.A. amb C.I.F: A-08352700 i Adreça: Carrer Doctor Trueta, 22 – 08470 – Sant Celoni – Barcelona .. Telèfon: 938 670 395
CELOMOVIL, S.A. amb C.I.F: A-58315532 i Adreça: Carrer Palautordera 15 – 08470 Sant Celoni – Barcelona .. Telèfon: 938 675 852

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts de la present pàgina web, incloent sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat de GRUP PAYÀ. o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre aquests.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en tot o en part, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització per escrit de GRUP PAYÀ. o dels seus legítims propietaris.

GRUP PAYÀ. no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d’aquests de qualsevol disposició legal vigent.

ENLLAÇOS
GRUP PAYÀ. no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, en el seu cas, poguessin incloure’s en el portal, ja que no té cap mena de control sobre aquests, per la qual cosa l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en aquests.

CONTINGUTS
GRUP PAYÀ. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

L’Usuari del portal es compromet a fer un ús adequat dels serveis que GRUP PAYÀ. ofereix i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal, i a no provocar danys en els sistemes físics i lògics de GRUP PAYÀ. , dels seus proveïdors o de terceres persones.

GRUP PAYÀ. té l’obligació de facilitar als òrgans competents en raó de la matèria, tota la informació i col·laboració precises per a l’exercici de les seves funcions.

ÀREA DE REGISTRE
L’àrea de registre implica l’ús d’un ‘password’ o contrasenya, la qual haurà de mantenir l’usuari que es registri sota la seva exclusiva guarda i custòdia, havent de mantenir-les en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint per tant quants danys, despeses i/o perjudicis de tota mena es derivin del trencament d’aquesta obligació o de la revelació de la contrasenya, així com del mal ús que, a conseqüència de la infracció del seu deure de custòdia, pogués fer un tercer.

No obstant això, GRUP PAYÀ. podrà unilateralment, i sense necessitat de previ avís, modificar, suspendre o revocar el password habilitat, sempre que s’hagi constatat per part de GRUP PAYÀ. un ús negligent de l’àrea per part de l’usuari registrat.

COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS
Totes les comunicacions i notificacions realitzades, es consideraran eficaces amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu electrònic a l’e-mail subministrat per l’usuari en el formulari d’alta registre. L’usuari s’obliga a mantenir informat a GRUP PAYÀ. dels canvis que es produeixin en les dades personals i en l’adreça de correu electrònic d’aquest que GRUP PAYÀ. posseeix per a informar l’usuari dels fets que estimi oportuns. L’usuari reconeix expressament que aquestes dades han estat subministrats per ell mateix i són veraços.

GRUP PAYÀ. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats espanyols.


Grup Payà

¡Més de 75 anys al teu servei.!

ara també especialistes en vehicles elèctrics.


Necessites més informació per decidir com serà el teu proper vehicle?
Visita la nostra pàgina de notícies.