Auto Sant Celoni aposta per la reducció dels residus

Auto Sant Celoni, Celomovil i Motor Car són tres concessionaris de cotxes de Sant Celoni que pertanyen a una mateixa empresa. La filosofia deIs responsables d’aquesta empresa ha estat la de ser el més exigents possible de cara a oferir un servei de qualitat als clients i que alhora sigui respectuós amb el medi ambient. És per aixo que els tres concessionaris han aconseguit la certificació de qualitat ISO 9001-2000 i la de medi ambient ISO 14001- 2004. Tant una com l’altra han provocat que l’empresa i els seus treballadors hagin hagut d’adaptar els seus processos de treball. Tal com explica Marta Paya, responsable de Qualitat i Medi Ambient deIs tres concessionaris, “ha calgut agafar uns habits nous i reeducar-nos tots”.

Pel que fa a les mesures relacionades amb el medi ambient, on han tingut més incidencia és en el funcionament del taller, Així, per exemple, s’aposta per la reducció deIs residus (components electrics, cartró, vidre, oli, etc.), per complir la normativa de sorolls pel que fa al treball amb les xapes deIs cotxes, a reciclar els filtres de la cabina de pintura, entre altres. “És important que quan un cotxe entri al taller no hi hagi cap vessament al terra”, afirma Marta Paya.

varis - grup-paya-taller-automovils-sant-celoni-539ffa132b08d-noticia2

L’empresa té la mateixa cura pel que fa a la qualitat deIs seus sistemes de gestió. “De cara al client, garanteixes que t’atens a una norma europea que marca una qualitat”, afegeixen les mateixes fonts. Auto Sant Celoni ven cotxes de la marca Seat i és el primer dels tres concessionaris que va començar a funcionar.

Després, cap als anys noranta va néixer Celomovil, que treballa amb Volkswagen i Audi i, més recentment, Skoda. El tercer concessionari que va obrir la mateixa família és Motor Car 2002, que ven en exclusiva cotxes de la marca japonesa Suzuki. Els tres concessionaris van participar a la Fira del Vehicle Nou i Km. O, celebrada a Sant Celoni al mes de maig passat. Entre els tres, l’empresa va exposar als visitants una quarantena de vehicles de les cinc marques diferents.

Leave a Reply